Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 27/02/2024

Ban Lãnh đạo

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo theo Quyết định số : 716/QĐ-SGTVT ngày 16/10/2023

1. Giám đốc: Đỗ Quang Trà

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao. Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở;

+ Công tác tài chính, cải cách hành chính, quan hệ đối ngoại;

+ Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Chủ các tải khoản của Sở; chịu trách nhiệm về nội dung và ký các văn bản, hợp đồng, báo cáo và các chứng từ thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Sở và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Kiêm các chức danh:

+ Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh;

+ Thành viên Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tỉnh; Ban chỉ đạo khẩn nguy hàng không của tỉnh;

+ Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

+ Chủ tịch các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, tuyển dụng;

+ Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Phó giám đốc: Lê Công Du

- Điều hành hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Là người phát ngôn của Sở;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Xử lý công văn đến;

+ Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông theo phân cấp và các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý các dự án bảo trì đường bộ địa phương, đường thủy nội địa theo phân cấp;

+ Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh;

+ Công tác khoa học công nghệ giao thông vận tải;

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp.

- Kiêm các chức danh:

+ Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh;

+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh;

+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích của tỉnh;

+ Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Ủy viên Hội đồng khoa học tỉnh;

+ Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

+ Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, Ea H’leo và Thị xã Buôn Hồ;

3. Phó giám đốc: Lê Đình Minh

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác văn phòng, hành chính, cải cách hành chính của Sở;

+ Công tác thu, chi hoạt động hành chính; công tác thuế, phí, lệ phí; 

+ Công tác quản lý vận tải đường bộ và đường thủy nội địa;

+ Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa;

+ Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái;

+ Đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa;

+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới;

+ Chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

- Kiêm các chức danh:

+ Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh;

+ Thành viên Ban chỉ đạo phát triển Du lịch của tỉnh; Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tình;

+ Thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

+ Thành viên Ban chỉ đạo thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước;

+ Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Giao thông vận tải;

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và các công tác quân sự của cơ quan;

+ Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

+ Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Krông Pắk, Ea Kar, Krông Năng và M’Đrắk. 

4. Phó giám đốc: Võ Kế Thắng

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;

+ Công tác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

+ Công tác pháp chế của ngành;

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý các dự án bảo trì đường bộ theo phân cấp (đối với hệ thống quốc lộ được ủy quyền quản lý);

+ Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, các công trình khác liên quan đến công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, cấp giấy phép lưu hành đặc biệt;

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

- Kiêm các chức danh:

+ Thành viên Ban chỉ đạo Biên giới của tỉnh;

+ Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

+ Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Krông Ana, Cư Kuin, Krông Bông và Lắk;

Nguồn Tin:
In Gửi Email

Các tin khác

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang