Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Quyết định số 741/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT (20/06/2024)

Quyết định số 741/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT

Quyết định số 740/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT (15/06/2024)

Quyết định số 740/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT

Quyết định số 739/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT (09/06/2024)

Quyết định số 739/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT

Quyết định số 738/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1246/QĐ-BGTVT (04/06/2024)

Quyết định số 738/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1246/QĐ-BGTVT

Quyết định số 737/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT (30/05/2024)

Quyết định số 737/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT

Báo cáo Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2024 (06/04/2024)

Báo cáo Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2024

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công Quốc gia (17/08/2023)

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng (20/07/2023)

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 (04/07/2023)

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (27/03/2023)

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến (27/10/2022)

khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (27/10/2022)

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023 (09/09/2022)

Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967-08/8/2022) (09/08/2022)

hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967-08/8/2022)

tuyên truyền về bảo vệ voi và động vật hoang dã (09/08/2022)

tuyên truyền về bảo vệ voi và động vật hoang dã

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang