Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT

Trích yếu: Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • thong%20tu%2016bgtvt.pdf Tải về
Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT

Hồ Văn Thành