Quyết định số 932/QĐ-BGTVT

Trích yếu: Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

Quyết định số 932/QĐ-BGTVT

Hồ Văn Thành