Quyết định số 927/QĐ-BGTVT

Trích yếu: Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

Quyết định số 927/QĐ-BGTVT

Hồ Văn Thành