Quyết định số 921/QĐ-BGTVT

Trích yếu: Quyết định số 921/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022.

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

Quyết định số 921/QĐ-BGTVT

Hồ Văn Thành