67/KH-UBND

Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021

Ngày ban hành: 25/03/2022

Hình thức ban hành: Kế hoạch

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%2067%20thuc%20hien%20NQ169%20cua%20CP.pdf Tải về

67/KH-UBND

Hồ Văn Thành