47/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • nghi%20dinh%2047.pdf Tải về
47/NĐ-CP

Hồ Văn Thành