44/2022/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định ban hành quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/11/2022

Hình thức ban hành: Quyết định

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk

44/2022/QĐ-UBND

Hồ Văn Thành