43/2023/TT-BGTVT

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT

Ngày ban hành: 12/01/2024

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • thong%20tu%2043%20bgtvt.pdf Tải về
43/2023/TT-BGTVT