2603/QĐ-UBND

Trích yếu: quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp

Ngày ban hành: 23/11/2022

Hình thức ban hành: Quyết định

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk

  • Tệp tin đính kèm:

  • QDUB_%20ban%20hanh%20Quy%20trinh%20so%20ho%20so%20giai%20quyet%20TTHC___.pdf Tải về
  • Phu%20luc.pdf Tải về
2603/QĐ-UBND

Hồ Văn Thành