17/2022/TT-BGTVT

Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày ban hành: 27/07/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • thong%20tu%2017%20bgtvt.pdf Tải về
17/2022/TT-BGTVT

Hồ Văn Thành