07/2021/TT-BNV

Trích yếu: Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 06/01/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • Thong%20tu%20quy%20dinh%20che%20do%20bao%20cao%20cong%20tac%20nganh%20Noi%20vu.pdf Tải về
07/2021/TT-BNV

Hồ Văn Thành