01/2024/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định 01/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP, 64/2016/NĐ-CP, 125/2018/NĐ-CP, 117/2021/NĐ-CP, 70/2022/NĐ-CP)

Ngày ban hành: 01/01/2024

Hình thức ban hành: Nghị định

Cơ quan ban hành: Chính phủ

  • Tệp tin đính kèm:

  • 01_2024_ND-CP_01012024-signed.pdf Tải về
01/2024/NĐ-CP