Thứ năm , Ngày 19 Tháng 05 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 26

Hôm nay: 17

Hôm qua: 593

Tất cả: 1,042,058

Tên Tài liệu
23/2022/TT-BQP “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS” Chi tiết
19/2022/NĐ-CP Chi tiết
67/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 Chi tiết
07/2021/TT-BNV Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ Chi tiết
1697/QĐ-BGTVT Chi tiết
2661/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Quyết định số 1454/QĐ-TTg Chi tiết
Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT Chi tiết
Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT Chi tiết
Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 Chi tiết
18/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP Chi tiết
03/2021/TT-BNV Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán... Chi tiết
39_2021_ND-CP Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Chi tiết