Thứ tư , Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 26

Hôm nay: 81

Hôm qua: 765

Tất cả: 1,102,656

Tên Tài liệu
Quyết định số 921/QĐ-BGTVT Quyết định số 921/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022. Chi tiết
Quyết định số 927/QĐ-BGTVT Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
Quyết định số 932/QĐ-BGTVT Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn... Chi tiết
Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm Chi tiết
17/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải... Chi tiết
47/NĐ-CP Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Chi tiết
23/2022/TT-BQP “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS” Chi tiết
19/2022/NĐ-CP Chi tiết
67/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 Chi tiết
07/2021/TT-BNV Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ Chi tiết
1697/QĐ-BGTVT Chi tiết
2661/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Quyết định số 1454/QĐ-TTg Chi tiết
Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT Chi tiết