Đảm bảo công tác Đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải

Cập nhật lúc: 16:34 31/08/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 3138%20DKVN-VAR.pdf Tải về

Ngày 23/8/2021 Cục Đăng kiểm Việt Nam có Công văn số 3138/ĐKVN-VAR ban hành  Kế Hoạch "Đảm bảo công tác KĐPT GTVT để phối hợp, hỗ trợ tối đa về Vt và TCGT cho TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện nghiêm Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ"

Hồ Văn Thành