hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh vào thành phố Đà Nẵng

Cập nhật lúc: 15:08 04/10/2021

Ngày 23/09/2021, Sở Giao thông vận tải Đà nẵng ban hành Công văn số 4441/SGTVT-QLVTPTNL về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh vào thành phố Đà Nẵng.

Hồ Văn Thành