DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH 738

Cập nhật lúc: 10:02 15/03/2024

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 738 /QĐ-UBND ngày 8/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 
 

 

 

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

1

Thủ tục xác định xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên

- Tại Sở Giao thông vận tải: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

- Tại đơn vị đăng kiểm: 01 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội;

- Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ.

Toàn trình

x

x

2

Thủ tục đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu

02 ngày làm việc

Không

Toàn trình

x

x

3

Thủ tục xác định xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ

- Tại Sở Giao thông vận tải: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Tại đơn vị đăng kiểm: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Không

Một phần

x

x

 

HỒ VĂN THÀNH