Triển khai Thông tư số 147/2020/TT-BCA

Cập nhật lúc: 08:25 21/01/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 147-2020-TT-BCA.pdf Tải về

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 147/2020/TT-BCA Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (Thông tư số 147/2020/TT-BCA được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://www.daklak.gov.vn).

Triển khai Công văn số 590/UNMD-NC ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 147/2020/TT-BCA, ngày 31/21/2020 của Bộ Công an, Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng, ban thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Thông tư nêu trên triển khai thực hiện./.