Tình hình tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Cập nhật lúc: 10:51 15/12/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 13501_1_signed.pdf Tải về

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận Văn bản số 1023/KN-VKS, ngày 01/12/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải  thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại văn bản nêu trên (phô tô kèm theo) và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương với các nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả; có kế hoạch cụ thể trong việc vay và trả nợ; đồng thời không tham gia vào hoạt động “tín dụng đen”.

2. Phối hợp, kịp thời phát hiện và tập trung đấu tranh triệt phá các đối tượng, ổ nhóm có hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho vay lãi nặng, nhất là các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê hoặc có hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những đối tượng có biểu hiện huy động vốn của nhiều người với số lượng lớn hoặc chuyên cho vay lãi nặng.

3. Thông tin rộng rãi, kịp thời về các chương trình, hoạt động vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân biết và tiếp cận nguồn vốn vay. Quan tâm sâu sát đến đoàn viên, hội viên, người lao động để kịp thời phát hiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn chính đáng 2 hoặc hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, ổn định xã hội của Chính phủ.

4. Thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cho vay lãi nặng theo quy định của pháp luật.