Thứ năm , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 216

Hôm nay: 796

Hôm qua: 1,894

Tất cả: 2,348,384

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công Quốc gia

triển khai Quyết định số 1528/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải

triển khai Quyết định số 1528/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

8801/KH-BGTVT ngày 24/08/2022 của Bộ Giao thông vận tải Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

tuyên truyền về bảo vệ voi và động vật hoang dã

tuyên truyền về bảo vệ voi và động vật hoang dã

hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967-08/8/2022)

hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967-08/8/2022)

công tác tiêm vắc -xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

công tác tiêm vắc -xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

triển khai Văn bản của Trung ương ban hành

triển khai Văn bản của Trung ương ban hành

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luật bảo vệ moi trường"

Cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luật bảo vệ moi trường"

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh. Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi...