Thứ năm , Ngày 19 Tháng 05 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 37

Hôm nay: 94

Hôm qua: 593

Tất cả: 1,042,135

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

26/BCĐ-CAT - 06/08/2021] V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác bảo đảm TT ATXH, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường công tác bảo đảm TT ATXH, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức

triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức

Chỉ đạo công tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ GTVT

Chỉ đạovcông tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TBộ GTVT

Tăng cường sử dụng CNTT trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND., tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa...

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

Triển khai công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 đối với các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 đói với các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo công tác tại Hội nghị giao ban ngày 16/7/2021

Chỉ đạo công tác tại Hội nghị giao ban ngày 16/7/2021