Thứ năm , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 207

Hôm nay: 835

Hôm qua: 1,894

Tất cả: 2,348,423

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bang xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bang xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

thanh tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đối với một số nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

thanh tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đối với một số nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2023

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phân công phụ trách của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kết luận chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

Kết luận chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

26/BCĐ-CAT - 06/08/2021] V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh