Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

Cập nhật lúc: 13:32 14/05/2018

Tt

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Quang Trà

Giám đốc

0914048086

tradq@gtvt.daklak.gov.vn

2

Lê Công Du

Phó Giám đốc

0907589777

dulc@gtvt.daklak.gov.vn

3

Lê Đình Minh

Phó Giám đốc

0913448833

minhld@gtvt.daklak.gov.vn

4

Võ Kế Thắng

Phó Giám đốc

0914055739

thangvk@gtvt.daklak.gov.vn