Thứ năm , Ngày 19 Tháng 05 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 38

Hôm nay: 48

Hôm qua: 593

Tất cả: 1,042,089

Thủ tướng phê duyệt chiến lược để hình thành Chính phủ số vào năm 2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình...

Thủ tướng phê duyệt chiến lược để hình thành Chính phủ số vào năm 2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình...

Danh sách các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT

Danh sách các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT