Thứ năm , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 216

Hôm nay: 708

Hôm qua: 1,894

Tất cả: 2,348,296

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bang xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bang xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

thanh tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đối với một số nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

thanh tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đối với một số nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

Ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng để khởi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trong tháng 6/2023

Ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng để khởi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trong tháng 6/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2023

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

Thông tin các cơ sở đào tạo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thông tin các cơ sở đào tạo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại một số cơ sở đào tạo lái xe

Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phân công phụ trách của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kết luận chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

Kết luận chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Kết luận Thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Kết luận Thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Triển khai Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Triển khai Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải