Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Cập nhật lúc: 09:16 07/09/2023

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 Mô tả: Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức chung về khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau như sau:
 Nội dung:
 Tải về: Tải về

Hồ Văn Thành