Chương Trình Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cập nhật lúc: 09:13 11/11/2023

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
 Mô tả: Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00 ngày 11/10/2023 Điểm cầu chính: Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tầng 8, trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Hồ Văn Thành