Thứ năm , Ngày 19 Tháng 05 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 43

Hôm nay: 59

Hôm qua: 593

Tất cả: 1,042,100

Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào?

Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào?

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số GTVT

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số GTVT

Chuyển đổi số trong kinh doanh vận tải

Chuyển đổi số trong kinh doanh vận tải

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải – Thay đổi để phát triển

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải – Thay đổi để phát triển

Công tác chuyển đổi số của Bộ GTVT đã thay đổi một cách bản chất so với giai đoạn trước đây

Công tác chuyển đổi số của Bộ GTVT đã thay đổi một cách bản chất so với giai đoạn trước đây

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

Bộ GTVT cam kết đi tắt đón đầu trong tiến trình chuyển đổi số

Bộ GTVT cam kết đi tắt đón đầu trong tiến trình chuyển đổi số

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chuyển đổi số, IoT và phân tích dữ liệu có thể tạo ra giá trị mới trong xã hội như thế nào

Chuyển đổi số, IoT và phân tích dữ liệu có thể tạo ra giá trị mới trong xã hội như thế nào

Phát triển công nghệ Blockchain: Chìa khóa cho chuyển đổi số

Phát triển công nghệ Blockchain: Chìa khóa cho chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?