Thứ năm , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 213

Hôm nay: 689

Hôm qua: 1,894

Tất cả: 2,348,277

Chương Trình Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chương Trình Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn Công dân, tổ chức ký số Token trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn Công dân, tổ chức ký số Token trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn Công dân, tổ chức ký số Sim PKI trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn Công dân, tổ chức ký số Sim PKI trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Chuyển đổi số những gì?

Chuyển đổi số những gì?

100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý

100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý