Danh sách các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT

Cập nhật lúc: 14:17 17/04/2020

Danh sách các chiến lược, quy hoạch giao thông vận tải
Danh sách chiến lược giao thông vận tải, quy hoạch chung giao thông vận tải, quy hoạch giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải và hàng không của Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC GTVT

 1. Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 2. Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

QUY HOẠCH CHUNG GTVT

 1. Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

 2. Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng kỹ thuật dải ven biển miền trung Việt Nam

 3. Quy hoạch xây dựng Giao thông vận tải vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

 4. Quy hoạch xây dựng giao thông vận tải vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

 5. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

 6. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

 7. Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020

 8. Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

 9. Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hường đến năm 2030

ĐƯỜNG BỘ

 1.  

  Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

 2. Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 1. Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam

 2. Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Nam

 3. Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc

ĐƯỜNG SẮT

 1. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

HÀNG HẢI

 1. Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

HÀNG KHÔNG

 1. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 2. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Lào Cai

 3. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 4. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 5. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, TP. Hà Nội

 6. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

 7. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Nà Sản, tỉnh Sơn La

 8. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Nội Bài, TP. Hà Nội

 9. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa thiên - Huế.

 10. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 11. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

 12. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không PleiKu, tỉnh Gia Lai

 13. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 14. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 15. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Vinh, tỉnh Nghệ An

 16. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc

 17. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Cam Ranh

 18. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Cát Bi

 19. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Chu Lai

 20. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Côn Sơn

 21. Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

 22. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025