triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

Cập nhật lúc: 10:48 20/07/2021

Triển khai sử dụng phần mềm để đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn kể từ ngày 19/7/2021. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho đơn vị vận tải được đăng tải trên phần mềm.

 Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong khu vực cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTgKGVX ngày 17/7/2021 đến các địa phương, khu vực không áp dụng biện pháp cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại: yêu cầu đơn vị vận tải thực hiện in bổ sung thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” (gửi kèm) trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và trên kính hai bên thành xe kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode) đã được cấp.

Hồ Văn Thành