Thông báo biểu đồ chạy xe tuyến liên tỉnh Tháng 11/2023

Cập nhật lúc: 11:03 23/11/2023

  • Tệp tin đính kèm:

  • Thong%20bao%20cong%20bo%20bieu%20do%20chay%20xe%20VTHK%20CDLT%202023.pdf Tải về

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô từ Đắk Lắk đi các tỉnh trên cả nước Quý IV - Năm 2023;

biểu đồ chi tiết được niêm yết công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk: www.sogtvtdaklak.gov.vn và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ: www.qlvt.mt.gov.vn/#/web/qlvt.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 819/TB-SGTVT ngày 19/5/2023 của Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk, về việc công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định từ Đắk Lắk đi các tỉnh trên cả nước.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định theo dõi để chủ động đăng ký khai thác khi có nhu cầu./.

Hồ Văn Thành