Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/08/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Hồ Văn Thành