91/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: NGHỊ QUYẾT 91/2013/NQ-HĐND VỀ MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày ban hành: 07/01/2019

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 91_2013_NQ-HDND_274615.doc Tải về
91/2013/NQ-HĐND