69 -2020-TT-BQP

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ

Ngày ban hành: 09/07/2020

Hình thức ban hành: Thông tư

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 69%20-2020-TT-BQP.pdf Tải về
69 -2020-TT-BQP