48/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 11/04/2019

Hình thức ban hành: Quyết định

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk

48/QĐ-UBND