32/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định ban hành quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm toán tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/01/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • Q32_2020(2).pdf Tải về
32/2020/QĐ-UBND