31/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 27/12/2019

Hình thức ban hành: Quyết định

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk

31/2019/QĐ-UBND