2661/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 04/10/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

2661/QĐ-UBND