1847/QĐ-TTG

Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTG NĂM 2018 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Ngày ban hành: 09/01/2019

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1847_QD-TTg_403791.doc Tải về
1847/QĐ-TTG

Hồ Văn thành