18/2021/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/07/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

18/2021/QĐ-UBND

Hồ Văn Thành