13/2018/TT-BNV

Trích yếu: SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 79/2005/TT-BNV HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI THAY ĐỔI CÔNG VIỆC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CƠ YẾU VÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀO LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày ban hành: 10/12/2018

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 13_2018_TT-BNV_398080.pdf Tải về
13/2018/TT-BNV