120/2020/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 13/01/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 120_2020_ND_CP.pdf Tải về
120/2020/NĐ-CP