Thứ sáu , Ngày 24 Tháng 09 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 30

Hôm nay: 1,257

Hôm qua: 1,723

Tất cả: 895,180

Tên Tài liệu
355/TB-TCĐBVN V/v Dừng hoạt động của Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Chi tiết
3726/QĐ-TCĐBVN V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ III trực thuộc Tổng cục ĐBVN. Chi tiết
2089/QĐ-BGTVT V/v Phân công Lãnh đạo Bộ phụ trách các dự án quan trọng, cấp bách sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chi tiết
1774/QĐ-UBND v/v giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk... Chi tiết
Thông tư 37/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ Chi tiết
88/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
Chi tiết
89/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Chi tiết
90/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô Chi tiết
92/2015/TT-BGTVT Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Chi tiết
13/2016/QĐ_UBND Ban hành Quy định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk Chi tiết