Thứ sáu , Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 3

Hôm qua: 399

Trong tuần: 2,148

Tất cả: 244,515

Tên Tài liệu
2409/QĐ-BGTVT VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỤC VỤ TỐT NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG... Chi tiết
THÔNG BÁO 442/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chi tiết
40/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn Chi tiết
194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Chi tiết
08/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế sử dụng Email công vụ tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND Quy định về ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước Chi tiết
Quyết định số 38/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Công văn hướng dẫn 3575/BTTTT-THH Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan HCNN Chi tiết
Quyết đinh 1872/QĐ-BTTTT Công bố Định mức kinh tế – kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở Chi tiết
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng... Chi tiết
150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Chi tiết
27/QĐ-PCTT V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chi tiết
355/TB-TCĐBVN V/v Dừng hoạt động của Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Chi tiết
3726/QĐ-TCĐBVN V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ III trực thuộc Tổng cục ĐBVN. Chi tiết
2089/QĐ-BGTVT V/v Phân công Lãnh đạo Bộ phụ trách các dự án quan trọng, cấp bách sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chi tiết