Thứ sáu , Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 2

Hôm qua: 399

Trong tuần: 2,147

Tất cả: 244,514

Tên Tài liệu
148/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Chi tiết
149/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC Chi tiết
153/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29... Chi tiết
161/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ... Chi tiết
1843/QĐ-BGTVT QUYẾT ĐỊNH 1843/QĐ-BGTVT NĂM 2018 VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Chi tiết
2584/QĐ-BKHCN QUYẾT ĐỊNH 2584/QĐ-BKHCN NĂM 2018 CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH Chi tiết
03/VBHN-BGTVT VĂN BẢN HỢP NHẤT 03/VBHN-BGTVT NĂM 2018 HỢP NHẤT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Chi tiết
49/2018/TT-BGTVT THÔNG TƯ 49/2018/TT-BGTVT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 35/2012/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT BÁO HIỆU KILÔMÉT - ĐỊA DANH VÀ CÁCH GHI KÝ HIỆU, SỐ THỨ TỰ TRÊN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG... Chi tiết
125/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 125/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 64/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Chi tiết
128/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 128/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Chi tiết
2066/QĐ-BGTVT QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA CÓ SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG ĐÁ BUTON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Chi tiết
2108/QĐ-BGTVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Chi tiết
138/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 138/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 65/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE Chi tiết
139/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Chi tiết
144/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 144/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Chi tiết