Thứ sáu , Ngày 30 Tháng 07 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 43

Hôm nay: 262

Hôm qua: 1,161

Tất cả: 809,488

Tên Tài liệu
Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 Chi tiết
18/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP Chi tiết
03/2021/TT-BNV Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán... Chi tiết
39_2021_ND-CP Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Chi tiết
37_2021_ND-CP Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Chi tiết
25_2021_ND-CP Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra... Chi tiết
Triển khai Thông tư 147/2020/TT-BCA Chi tiết
127/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Chi tiết
01/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Chi tiết
32/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm toán tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đắk Lắk Chi tiết
120/2020/NĐ-CP Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Chi tiết
2918/QĐ-UBND Chi tiết
Số: 40/2020/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Chi tiết
69 -2020-TT-BQP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ Chi tiết