Thứ ba , Ngày 25 Tháng 01 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 25

Hôm nay: 42

Hôm qua: 621

Tất cả: 981,852

Tên Tài liệu
07/2021/TT-BNV Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ Chi tiết
1697/QĐ-BGTVT Chi tiết
2661/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Quyết định số 1454/QĐ-TTg Chi tiết
Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT Chi tiết
Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT Chi tiết
Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 Chi tiết
18/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP Chi tiết
03/2021/TT-BNV Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán... Chi tiết
39_2021_ND-CP Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Chi tiết
37_2021_ND-CP Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Chi tiết
25_2021_ND-CP Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra... Chi tiết
Triển khai Thông tư 147/2020/TT-BCA Chi tiết