Thứ ba , Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 18

Hôm nay: 267

Hôm qua: 394

Trong tuần: 1,044

Tất cả: 290,935

Tên Tài liệu
69 -2020-TT-BQP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ Chi tiết
31/2019/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
31/2019/TT-BGTVT V/v Quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Chi tiết
6325/UBND-TH Danh mục các văn bản hết hiệu lực Chi tiết
851/QĐ-UBND Thành lập đội ứng cứu an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
48/QĐ-UBND v/v giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019 Chi tiết
03/2019/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
QD 46-2015 - QD-UBND Chi tiết
QD 28-2015 - QD-UBND Chi tiết
QD 27-2015 - QD-UBND QD 27-2015 - QD-UBND. DakLak Chi tiết
1847/QĐ-TTG QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTG NĂM 2018 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chi tiết
91/2013/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 91/2013/NQ-HĐND VỀ MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chi tiết
01/2018/TT-VPCP THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chi tiết
121/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Chi tiết
13/2018/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 79/2005/TT-BNV HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI THAY ĐỔI CÔNG VIỆC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CƠ YẾU VÀ CÔNG TY... Chi tiết