Các tuyến xe buýt ngừng hoạt động

Cập nhật lúc: 14:02 01/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1049%20TB-SGTVT%20%20tuyen%20xe%20buyt%20cua%20Cty%20Xe%20khach%20Dak%20Lak.pdf Tải về

Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Công văn số 30/KH-CT ngày 27/6/2019 của Công ty Cổ phần Xe khách Đắk Lắk,về việc thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt các tuyến số 04, số 06, số 23, số 28 và số 29 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo:

  1. Thống nhất để Công ty Cổ phần Xe khách Đắk Lắkngừng khai thác tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt kể từ ngày 01/8/2019 đối với các tuyến sau:
  • Tuyến số 04: Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột (TP. BMT) – Buôn Tơng Jũ (Xã Ea Kao, TP. BMT);
  • Tuyến số 06: 38 Y Ơn (TP. BMT) – UBND xã Ea Kiết (Xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar);
  • Tuyến số 23: 38 Y Ơn (TP. BMT) –Xã Ea M’DróhNgã 3 Ea Kiết (QL29 giao với đường vào Tiểu đoàn 303);
  • Tuyến số 28: Thị trấn Quảng Phú (Huyện Cư M’Gar) – Xã Cư Dliê M’nông (Huyện Cư M’Gar);
  • Tuyến số 29: Thị trấn Quảng Phú (Huyện Cư M’Gar) – Xã Ea Kuêh (Huyện Cư M’Gar).
  1. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt có nhu cầu khai thác các tuyến trên tiến hành lập hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo quy định để được xem xét. Trường hợp: Đến ngày 20/7/2019, không có đơn vị nào đăng ký khai thác các tuyến trên, Sở Giao thông vận tải sẽ thực hiện công bố đóng tuyến theo quy định.

          Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo để Công ty Cổ phần Xe khách Đắk Lắk và các đơn vịkinh doanh vận tải khách bằng xe buýt biết, thực hiện đảm bảo đúng quy định và nội dung thông báo này./.

Hồ Văn Thành