Thứ hai , Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 10

Hôm nay: 567

Hôm qua: 390

Tất cả: 981,756

GIẢI VÔ LĂNG VÀNG NĂM 2021

GIẢI VÔ LĂNG VÀNG NĂM 2021

Ứng dụng Công nghệ thông tin tại ứng dụng PC-COVID, quét mã QR tại địa phương

Ứng dụng Công nghệ thông tin tại ứng dụng PC-COVID, quét mã QR tại địa phương

Hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Tập đoàn FLC đề nghị hỗ trợ tỉnh vận chuyển tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19

Tập đoàn FLC đề nghị hỗ trợ tỉnh vận chuyển tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19

Kế hoạch "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Kế hoạch "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch COVID-19 niên vụ năm 2021

truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch COVID-19 niên vụ năm 2021

góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải

góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải

hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến

hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến

Mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Báo báo Logistics Việt Nam 2021

Mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Báo báo Logistics Việt Nam 2021