Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 10 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 26

Hôm nay: 253

Hôm qua: 1,567

Tất cả: 926,898

Hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Tập đoàn FLC đề nghị hỗ trợ tỉnh vận chuyển tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19

Tập đoàn FLC đề nghị hỗ trợ tỉnh vận chuyển tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19

Kế hoạch "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Kế hoạch "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch COVID-19 niên vụ năm 2021

truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch COVID-19 niên vụ năm 2021

góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải

góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải

hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến

hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến

Mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Báo báo Logistics Việt Nam 2021

Mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Báo báo Logistics Việt Nam 2021

Thực hiện các giải pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

Cần phối hợp với ngành Y tế tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Sổ Tay Covid-19

Sổ Tay Covid-19