Thứ ba , Ngày 25 Tháng 01 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 19

Hôm nay: 65

Hôm qua: 621

Tất cả: 981,875

Lịch sát hạch tháng 02 năm 2022

Lịch sát hạch tháng 02 năm 2022

Bổ sung lịch sát hạch tháng 01 năm 2022

Bổ sung lịch sát hạch tháng 01 năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

07/2021/TT-BNV

Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ

Lịch sát hạch tháng 01 năm 2022

Lịch sát hạch tháng 01 năm 2022

Điều chỉnh lịch sát hạch

Điều chỉnh lịch sát hạch

hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí

hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ