Thứ sáu , Ngày 30 Tháng 07 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 23

Hôm nay: 316

Hôm qua: 1,161

Tất cả: 809,542

Sổ Tay Covid-19

Sổ Tay Covid-19

Hướng dẫn cấp thẻ tham gia luồng xanh Quốc gia và nội tỉnh

Hướng dẫn cấp thẻ tham gia luồng xanh Quốc gia và nội tỉnh

Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

Triển khai công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 đối với các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 đói với các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Thay đổi, bổ sung kế hoạch sát hạch tháng 7

Thay đổi, bổ sung kế hoạch sát hạch tháng 7

18/2021/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP

03/2021/TT-BNV

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán...