Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 13:58 15/01/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gửi kèm văn bản); Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 cấp tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản số 10896/UBND-KGVX ngày 04/12/2020, số 11757/UBND-KGVX ngày 30/12/2020, số 100/UBND-KGVX ngày 05/01/2021, số 328/UBND-KGVX ngày 11/01/2020; đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

1. Chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, dụng cụ và sinh phẩm xét nghiệm, cơ sở vật chất… để triển khai ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở y tế, khu vực đông dân cư…

2. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung động người, các lễ hội. Xây dựng phương án phòng, chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa…. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc đeo khẩu trang của người dân tại nơi công cộng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar/pub, karaoke, vũ trường… trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết thực hiện theo quy định./.